Estetická, ekonomická a energeticky úsporná fasáda

Estetická, ekonomická a energeticky úsporná. Z pohledu investora je odvětraná fasáda to pravé řešení, ať už při rekonstrukci, nebo novostavbě.

První příčky oblíbenosti při řešení fasádního systému stále obsazují klasické házeny omítky. Nepochybně uspokojí investory, kteří hledají levné řešení, ovšem pouze krátkodobé, protože tento varianta nezohledňuje otázku zateplení. O něco dále se posouvají majitelé fasád s tepelněizolačními omítkami odlehčenými perlitem či polystyrenem. I ty však mají svá úskalí, ať už v kvalitě aplikace, nebo klimatických podmínkách. Do zlatého středního proudu lze zařadit kontaktní systémy aplikovány mokrou cestou. I když se řadí také k dostupným, používají se hlavně tam, kde se řeší vizáž domu.

Odvětrané fasády

Nabízejí odpověď na otázku, jak umožnit vlhkosti uniknout bez zbytečné ztráty akumulovaného tepla. Odvětrané fasády řeší nejen estetické hledisko, ale i ekologické a ekonomické. Investovat totiž stačí pouze jednou. Na zachování bezchybné vizáže v dalších letech postačí fasádu pouze přestříkat vodou nebo slabým saponátovým roztokem. Na trhu existuje několik systémů, ne všechny jsou však vhodné pro jakýkoliv typ stavby. Fungují odlišně a odlišné jsou i ceny. Samostatnou kapitolou je montáž v případě domu s konstrukčními poruchami. Některé odvětrané fasády pomohou i se sanací budov. Užitné vlastnosti dokáží zastavit rozvoj plísní a bakterií a zbavit zdivo vlhkosti.

facade-327703_640

Jak to funguje?

Při odvětraných fasádách se jako tepelná izolace používá minerální, skelná nebo ovčí vlna, zda foukaná celulóza. Ty zajistí propustnost vodních par. Tepelnou izolaci je třeba kotvit k obvodovému zdivu talířovými hmoždinkami. Jelikož tento typ izolace má schopnost nasávat vlhkost, tepelná izolace se překrývá kontaktní difuzní fólií. Ta zabrání pronikání vlhkosti do tepelné izolace, ale zároveň zajistí přechod vodních par směrem do vzduchové mezery. V závislosti na výšce budovy se šířka vzduchové mezery pohybuje od 3 – 5 cm. Na dokonalé fungování komínového efektu v mezeře je důležité zajistit přívod a odvod vzduchu zespodu, respektive z vrchu fasády. Při odvětraných fasádách se jako tepelná izolace používá minerální, skelná nebo ovčí vlna, zda foukaná celulóza. Ty zajistí propustnost vodních par. Tepelnou izolaci je třeba kotvit k obvodovému zdivu talířovými hmoždinkami. Jelikož tento typ izolace má schopnost nasávat vlhkost, tepelná izolace se překrývá kontaktní difuzní fólií. Minimální mezera mezi spodkem fasády a terénem by měla být 2 cm a mezi vrchním ukončením fasády a atikové plechem také minimálně 2 cm. Netřeba zapomenout ani na mezery pod každou parapetní deskou na oknech. Další součástí odvětrané fasády je podkonstrukce, na kterou se kotví fasádní obklad. Existují více druhů podkonstrukcí: dřevěné, hliníkové, ocelové nebo kombinované. Při kotvení fasádních desek je kromě estetické stránky důležité zajistit i správnou dilataci fasádního obkladu. Tím se vyloučí možnost poškození obkladu v důsledku tepelné roztažnosti materiálů. Zespodu a svrchu se fasáda ukončuje hliníkovou nebo plastovou mřížkou, která brání proniknutí hmyzu a drobných hlodavců do izolace. Každá montáž odvětrané fasády má několik možností kombinace materiálů podkonstrukce a fasádního obkladu, které se i přesto, že tvoří jeden celek, mohou chovat ve stejných povětrnostních podmínkách odlišně. Proto je ještě před montáží velmi důležité zvolit vhodnou kombinaci, a tím zajistit dlouhodobé a bezproblémové fungování fasády.

1. Odvětraná fasáda z vláknocementových desek Cembrit Cembonit, Newface

2. Kombinace vláknocementových desek Cembrit True a Dřevoplastová obkladu Woodlook Modern, Newface

3. Fasádní obklad Novik vyrobený z injektovaného polymeru. Imituje štípaný kámen.

4. Detail kotvení fasádního obkladu Novik na dřevěnou podkonstrukci.

5. Aplikace nástřikem tepelnou izolací Climatizer Plus, Vuno Hreus

6. Montáž fasádního finálního obkladu.

7. Stavba po ukončení. Vuno Hreus

8. Stavba před zahájením prací.