Energetická mapa Pakua

Co to ​​vlastně Pakua je? Pakua je energetická mapa, která zahrnuje plánek či půdorys bytu, kanceláře či nemovitosti, a vyhodnocuje kvalitu různých energií. Každý sektor (kua) odráží jiné oblasti vašeho života, jako je zdraví, bohatství, vztahy, přátelé, sláva, kariéra … Každá oblast má své určené místo, se kterým souvisí specifický živel, barvy, tvary i materiály.

Pakua v místnostech

Pakua se aplikuje i na jednotlivé místnosti. Jak tuto energetickou mapu v interiéru rozpoznáme? Stačí se uvnitř místnosti postavit zády ke vstupním dveřím. Pokud je v pokoji dveří více, je třeba sledovat, které jsou používáním ty hlavní, nejvíc frekventované, vstupní. Každou stěnu dané místnosti rozdělíme opticky na tři třetiny a zároveň určíme střed místnosti, čímž nám vznikne 8 trojúhelníků a 1 prostor uprostřed místnosti kolem jejího středu.Jednotlivé kua jednotlivých místností pak posuzujeme zvlášť. Je zajímavé porovnávat jednotlivé místnosti mezi sebou.

Tři poklady v našem životě

Tradiční Feng-Shuei mluví o třech pokladech jako je nebeské štěstí, lidské štěstí a pozemské štěstí. Mezi nimi se snaží najít harmonii a rovnováhu. Je moudré využívat znalostí těchto přírodních zákonů a přijímat je do vlastního života. Vaše bydlení je odrazem vašeho života, a proto je žádoucí, abyste se jednotlivým odvětvím Pakua věnovali s co největší péčí. Feng Shuei může být našim významným pomocníkem. Přináší vysvětlení událostí v našem životě.Doporučení a nápravné prostředky mohou obsahovat velké nápravy či jen symbolické odklonění či potlačení nepříznivých vlivů pomocí nápravných prostředků (rostlinky, akvárium, zrcadla, zvonkohry, krystaly, kameny, obrazy apod.).

Kariéra nebo Cesta

Jako první objevíme sektor (kua) č. 1, který představuje Kariéra (Cesta). Kde tento sektor (kua) najdete? Pokud se podíváte na plán svého bytu (kanceláře, domu) a na straně, kde jsou vstupní dveře, tuto linii rozdělíte na 3 třetiny, pak třetina uprostřed, resp. trojúhelník na střed vašeho půdorysu, symbolizuje oblast Kariéry. Sektor Kariéry jsme objevili a příště si povíme, co podporuje, co se jím dá řešit, jakými symboly můžeme podpořit naše požadavky týkající se tohoto tématu, či jaké předměty je vhodné do prostoru umístit, aby „stojaté vody“ byly oživeny.

1.Bangun-Rumah-ala-Feng-Shui-1