Ekomateriály v pasivních domech

Koncept energeticky pasivních domů tkví v podstatného snížení spotřeby energie a emisí oxidu uhličitého během provozu domu. Šetřit energii i životní prostředí však můžeme již při výběru stavebních materiálů s ohledem na zabudovanou energii při výstavbě.

Použití přírodních a environmentálně vhodných materiálů tak rozšiřuje hlavní myšlenku a smysl šetřících domů. Hodnocení materiálů z ekologického hlediska je velmi náročné. Je mnoho faktorů, kterými zatěžují životní prostředí při výrobě a dopravě. V zásadě se proto soustředili na parametry zabudované primární energie, na emise oxidu uhličitého a oxidu siřičitého. Jedny přispívají ke skleníkovému efektu, druhé mají na svědomí okyselování životního prostředí.

kk

Klasické versus ekologické

Architektonický ateliér typové se ujal porovnat dva materiálové varianty na stejném návrhu pasivního domu. Zatímco první dům je stavěn z klasických materiálů, jako jsou cihly, železobetonové stropy, kontaktní izolace, druhý z přírodních: dřevo, celulóza a hlína. Předpokladem pro srovnávací výpočet byla stejná dispozice, velikost domu a splněna kritéria energeticky pasivního domu – EPD. Výsledný rozdíl byl nečekaně velký. Zabudovaná energie v klasickém domě byla dvojnásobná oproti ekologickému. Hodnoty CO2 byly v ekomateriálech dvojnásobně níže. Stejně markantní rozdíl byl i při hodnotách SO2. Při porovnání jednotlivých stavebních prvků byla výrazná odlišnost zejména v zakládání, nosných stěnách, stropech a površích. Největší rozdíl ve prospěch přírodních materiálů se objevil při tepelné izolaci. Za zmínku stojí i fakt, že při hodnocení z hlediska CO2 dosáhl ekologický dům nejenže níže, ale negativní hodnoty díky použitému dřevu a celulóze. Z měření vyplývá, že pasivní dům z environmentálně vhodných materiálů bude CO2 neutrální až 35 let svého provozu. Klasické materiály na stejném domě vytvoří již během výstavby tolik emisí, kolik energeticky pasivní dům vypouštěny v 65 let. Průzkum a výpočty tedy ukázaly, že použití ekologických materiálů v EPC dává smysl, přispívají ke kvalitě bydlení, zajišťují zdravější vnitřní klima. Optimalizovaná konstrukce snižuje množství použitého materiálu a minimalizuje mokré procesy, čímž se urychluje výstavba.