Ekomateriály v pasivních domech

Koncept energeticky pasivních domů tkví v podstatného snížení spotřeby energie a emisí oxidu uhličitého během provozu domu. Šetřit energii i životní prostředí však můžeme již při výběru stavebních materiálů s ohledem na zabudovanou energii při výstavbě.

Použití přírodních a environmentálně vhodných materiálů tak rozšiřuje hlavní myšlenku a smysl šetřících domů. Hodnocení materiálů z ekologického hlediska je velmi náročné. Je mnoho faktorů, kterými zatěžují životní prostředí při výrobě a dopravě. V zásadě se proto soustředili na parametry zabudované primární energie, na emise oxidu uhličitého a oxidu siřičitého. Jedny přispívají ke skleníkovému efektu, druhé mají na svědomí okyselování životního prostředí.

Pasivni_dum_Dubec_2

Klasické versus ekologické

Architektonický ateliér  se ujal porovnat dvě materiálové varianty na stejném návrhu pasivního domu. Zatímco první dům je stavěn z klasických materiálů, jako jsou cihly, železobetonové stropy, kontaktní izolace, druhý z přírodních: dřevo, celulóza a hlína. Předpokladem pro srovnávací výpočet byla stejná dispozice, velikost domu a splněna kritéria energeticky pasivního domu – EPD. Výsledný rozdíl byl nečekaně velký. Zabudovaná energie v klasickém domě byla dvojnásobná oproti ekologickému. Hodnoty CO2 byly v ekomateriálech dvojnásobně níže. Stejně markantní rozdíl byl i při hodnotách SO2. Při porovnání jednotlivých stavebních prvků byla výrazná odlišnost zejména v zakládání, nosných stěnách, stropech a površích. Největší rozdíl ve prospěch přírodních materiálů se objevil při tepelné izolaci. Za zmínku stojí i fakt, že při hodnocení z hlediska CO2 dosáhl ekologický dům nejenže níže, ale negativní hodnoty díky použitému dřevu a celulóze. Z měření vyplývá, že pasivní dům z environmentálně vhodných materiálů bude CO2 neutrální až 35 let svého provozu. Klasické materiály na stejném domě vytvoří již během výstavby tolik emisí, kolik energeticky pasivní dům vypouštěny v 65 let. Průzkum a výpočty tedy ukázaly, že použití ekologických materiálů v EPC dává smysl, přispívají ke kvalitě bydlení, zajišťují zdravější vnitřní klima. Optimalizovaná konstrukce snižuje množství použitého materiálu a minimalizuje mokré procesy, čímž se urychluje výstavba.

WEB30bffe_PasivniDum_LadislavNemec.jpg