Dům na čtyři způsoby

Kategorie domů podle energetické spotřeby jsou vám už jistě známé. Konečně na stavební povolení potřebujete i tepelně-technické posouzení a na kolaudaci energetický certifikát. Víte, jaký je rozdíl mezi běžnou výstavbou a stupni energeticky efektivní výstavby?

Pohled na výstavbu se v perspektivě desetiletí mění. Už není důležité dívat pouze na náklady spojené s výstavbou, ale i na dlouhodobé náklady související s provozem, a tedy i spotřebou energie. Při tom všem je nutno přihlížet i na environmentální hledisko. Pokud si porovnáte dům postavený dlouho zažitým způsobem a energeticky úsporný dům přihlížející navíc i na tento aspekt, rozdíl se nedá ignorovat. Největší spočívá v hodnotě spotřeby energie na vytápění. Víte, co vás čeká, pokud stavíte …

… Běžným způsobem a chcete na všem co nejvíce ušetřit?

Tehdy si řeknete, „hlavně ať už bydlíme a vejdeme se do půjčky“. Tak postupujete od projektu, který si vyberete nejlevnější v katalogu, což nemusí odpovídat podmínkám vašeho pozemku. Pokračujete s co nejlevnějším stavebním materiálem. Zkoušíte své možnosti v řemeslech svépomocí se stavebním dozorem pouze na papíře. A když vám nevystanú peníze na všechno, koupíte poslední součásti stavby opět – co nejlevnější. Pokud byste si po dokončení stavby dali vypracovat energetický posudek, skončili byste přinejlepším v poslední kategorii. Je vymezena spotřebou energie na vytápění 70 až 100 kWh / m2 ročně. No pokud byste skončili v kategorii, do které patří hlavně domy starší a nerekonstruované se spotřebou vyšší než 100 až 200 kWh / m2 ročně, byla by to ostuda. Vynaložili byste nadmíru investic za něco, co nemá význam. Nemusí to však vždy dopadnout nejhorší:

Pamatujte na

rozdělení investice do výstavby, kterou budete splácet několik dlouhých let

investici do provozu domu, kterou budete muset pravidelně platit

realizaci – při nekvalitní výstavbě se vyskytnou nečekané problémy, které je třeba odstranit – ne zdarma

fakt, že jen samotným stavebním řešením domu dokážete spotřebu energie na vytápění posunout na úroveň 35 kWh / m2 ročně

nutnost stálého větrání, jehož důsledkem jsou v zimě tepelné úniky a absencí zas zvyšování vlhkosti s následky plísní

to, že tepelné mosty jsou součástí takové stavby a jsou příčinou tepelných úniků (ignorace kvalitního zateplení podlahy na terénu, zanedbané stavební detaily v kritických místech)

standardní topný systém, který nic zvláštního neúsporné

zažitou tloušťku 5 až 6 cm zateplení, která se výrazně neodrazí na ekonomice provozu a kvalitě stavby

komfort v některých případech zvýšený klimatizací, která je energeticky náročná

letní přehřívání, které bývá součástí běžné stavby

Snažte se

dosáhnout již v projektu nejnižší vypočtenou spotřebu energie na vytápění a připravit se na výstavbu racionální, ne větou „vždyť to nějak dopadne“

pokud nemáte mnoho finančních prostředků, nemějte velké oči – iv menším, ale kvalitním prostoru se dá komfortně žít

nezanedbat kvalitu výstavby

zateplit podlahy nad terénem, ​​obvodový plášť a střechu více než soused, který vám řekne, že „to stačí“, použít okna s izolačním dvojsklem Ale podotýkáme, že těmito opatřeními v žádném případě nedosáhnete adekvátní úsporu.

… Se snahou o šetřící stavbu?

Do této kategorie patří energeticky úsporný dům se spotřebou energie na vytápění 50 až 70 kWh / m2 ročně. Jde v podstatě o standardní dům, který vymezené hodnoty dosáhne několika opatřeními.

Srovnání s předchozí neúsporných kategorií

cílenější rozdělení investic za účelem provozní úspory a důslednější projektová příprava

volba materiálu, konstrukce a výběr důležitých stavebních prvků se snahou dodržet jejich během výstavby

zvýšení lidově zažitých tlouštěk tepelně izolačního systému obvodového pláště, využití pasivních slunečních zisků, využívání slunečních kolektorů na ohřev vody

konvenční topný systém s nižším výkonem a spotřebou

architektura nemá specifický výraz z stavební dozor, který zkontroluje detaily při realizaci

snaha o zvládnutí tepelných mostů

… S cílem postavit nízkoenergetický dům?

Kategorie nízkoenergetického domu je ohraničena spotřebou energie na vytápění od 15 do 50 kWh / m2. V rámci nízkoenergetického domu je kategorie takzvaného třílitrového domu se spotřebou 15 až 30 kWh / m2. Jistě počítáte s tím, že stavba musí být před realizací dobře naplánovaná a promyšlená, vyžaduje širší škálu opatření. Možná patříte mezi lidi, kteří sice nemají mnoho finančních prostředků, ale uvědomují si, že je třeba přemýšlet nad úsporou během provozu domu. Když splatíte půjčku, budete bydlet téměř zdarma.

Srovnání s předchozí kategorií

promyšlená volba materiálu, konstrukce a výběr důležitých stavebních prvků, které musí být během výstavby dodrženy

architektura nemá specifický výraz, ale směřuje k jednoduchosti, kompaktnosti hmoty

energetické pokrytí domu je založeno i na využití obnovitelných zdrojů energie – sluneční energie na ohřev pitné vody, na adekvátním systému nízkoteplotního vytápění

spolehlivý stavební dozor, který kontroluje detaily při realizaci, a zajištění zkušené stavební firmy nebo jednotlivých dodavatelských subjektů

při realizaci se už dbá i na vzduchotěsný a větrotěsný obal stavby, eliminaci tepelných mostů, kvalitu otvorových konstrukcí

míra zateplovacího systému se pohybuje v závislosti na typu konstrukce v tloušťce 150 až 250 mm, její tloušťka roste v závislosti na stupni v nízkoenergetické kategorii

navrhuje se řízené větrání s rekuperací a zemním výměníkem, kterým zamezíte tepelné úniky při větrání a zabezpečíte komfortní přísun čerstvého vzduchu a zamezíte průvan

vyvážená povrchová a vnitřní teplota v interiéru

uvodni-frenstat

… Se záměrem o pasivní stavbu?

Čeká vás náročná příprava před realizací i trpělivost během ní. Spotřeba energie na vytápění ročně je od 5 do 15 kWh / m2. Špička energeticky efektivních budov je takzvaný nulový dům s roční měrnou potřebou tepla na vytápění menší než 5 kWh / m2. Ten využívá výhradně místní obnovitelné zdroje. Dům dokáže vyrobit tolik energie, kolik i spotřebuje. Jelikož tento typ stavby potřebuje mimořádně vhodné podmínky, je jich zatím jen velmi málo.

uvodni03

V porovnání s nízkoenergetickou kategorií

mnoho prvků, postupů a principů je stejných jako u nízkoenergetické výstavbě – rozdíl je v přísnějších pravidlech pro dosažení požadovaných hodnot během projektové přípravy i realizace av podrobnějších výpočtech, výsledkem je vysoká kvalita stavby

vyšší investiční náklady v porovnání s běžnou výstavbou o 10 až 20%, ale rychlá návratnost, protože vám o výraznou část klesnou provozní náklady. Není to však pravidlo.

architektura je maximálně jednoduchá a kompaktní, bez zbytečných členitostí, ale nemá žádné specifikum ani styl

nejvýraznější je tepelněizolační obal stavby – pohybuje se v závislosti na typu konstrukce v tloušťce 300 až 400 mm, vyšší je i kvalita otvorových konstrukcí a důležité je i jejich osazení do tepelněizolační vrstvy obalu stavby

jedno z důležitých pravidel je zajištění vzduchotěsnosti a větrotěsnosti obalu stavby a důsledně vypracované stavební detaily, které nesmí připustit žádné tepelné mosty

absence konvenčního topného systému – rozvody potrubí, topná tělesa, podlahové topení. Tradiční vytápění nahrazuje řízený větrací systém s rekuperací a zemním výměníkem, který zajistí i stálou kvalitu vnitřního klimatu a čerstvý vzduch.

převládají pasivní energetické zdroje, které stačí k pokrytí spotřeby energie (sluneční energie, teplo obyvatel domu, spotřebiče), nouzové doplňkové topení a ohřev pitné vody stačí zajistit zařízením s velmi nízkým výkonem. Pasivními slunečními zisky a řídící větrací jednotkou s rekuperací se pokryje až 80% spotřeby tepla.

kontrola testováním po dokončení realizace – Blower door test odhalí netěsnosti, termovizní snímkování zase nepřípustné tepelné mosty, vydání certifikátu

majitelé domů přispívají ke zmírnění klimatických změn – množství emisí CO2 vyprodukovaných ročně provozem domu zmenší ve srovnání s běžnou výstavbou až o 93% z dlouhodobě si udrží prodejní cenu na trhu v porovnání s běžnou výstavbou, která bude díky energetické náročnosti klesat

velmi nízké až zanedbatelné provozní náklady Na špičce hodnotných obytných staveb stojí ty, co využívají nejnovější technologické poznatky, postupy a materiály přátelské k životnímu prostředí, recyklované a recyklovatelné. Samozřejmost je využití obnovitelných zdrojů materiálu a energie.