Dokonalé zateplení šikmé střechy

O zateplení šikmé střechy je známo, že ho může úspěšně zvládnout i šikovný laik, když má dostatek znalostí a odbornou radu a pomoc. Může to však dopadnout i velmi špatně, pokud nedodržuje několik zásadních pravidel.

Základem pro pohodlný obytný prostor pod šikmou střechou je její správné zateplení. Pouze s důkladnou tepelnou izolací a její správným zabudováním ušetříme energii na jeho vytápění a zajistíme, aby v podkroví nebylo v zimě chladno av létě horko. Jak to docílíme?

1. Správná tloušťka izolace

Jednou z chyb, kterou mistři při zateplování šikmé střechy dělají, je příliš tenká nebo nesouvislá izolace. Jelikož výška krokví bydlí v rodinných domech standardně kolem 14 až 18 a taková tloušťka izolace již dnes neodpovídá normám, jsou nutné minimálně 2 vrstvy tepelné izolace. Podle norem platných do konce roku 2015 by měla být tloušťka izolace ideálně 26 cm, od 1.1.2016 je platná nová legislativa, která vyžaduje ještě vyšší tloušťku. Potřebnou tloušťku izolace pro vaši střechu vám pomůže vypočítat naše kalkulačka.

2. Správné uložení izolace

Pro tepelnou izolaci šikmé střechy se na trhu nejčastěji využívají pružné materiály, jakými jsou produkty z minerální vlny, které se díky vláknité struktuře přizpůsobují nerovnostem ve střešní konstrukci a dokonale vyplňují mezikrokevního prostor. Nyní můžete využít ekologickou izolaci z Knauf Insulation a navíc ušetřit 45%. Při ukládání třeba dbát na to, aby nevznikly mezery mezi izolací a krokvemi, které by následně vytvořily tepelné mosty.

3. Parozábrana z interiéru

Izolace ze strany interiéru musí být překryta parotěsnou zábranou. Právě nesprávné zabudování parobrzdových fólie do konstrukce bývá častým nedostatkem při zateplování. Když je parozábrana narušena na více než 30% plochy, vpouští do střechy příliš mnoho vlhkosti a přestává být účinnou. K dalším chybám, kteréjetřebavyloučit, patří nahrazování doporučených parozábran levnými stavebními fóliemi, které způsobují degradaci funkčnosti zateplení.

4. Nedovolte vlhkosti proniknout do izolace

Pro střechu je vlhkost nebezpečná, její proniknutí třeba zabránit vhodnými a kvalitními fóliemi a účinným těsněním ve formě pásek a tmelů. Na napojení parobrzdových fólie na zdivo se používají těsnicí pásky po celém obvodu šikmé střechy i na vzájemných stycích. Používají se k tomu speciální lepicí pásky, na kterých se nevyplatí šetřit. Nekvalitní pásky propustí do střechy vlhkost a po pár letech izolace postupně ztrácí své vlastnosti. Pokud použijete pásky ze systému Homeseal LDS a koupíte si izolaci z produktové řady Unifit 035, 034, 032, nyní získáte slevu 33% na celý sortiment Homeseal LDS.

5. Nepleťte si pojistnou hydroizolační fólii s parozábranou

Někdy si mistři fólie zamění, je to pro střechu fatální chyba. Pojistná hydroizolační fólie, nazývaná také difúzní membrána, má být umístěna nahoře, pod střešní krytinou a jejím úkolem je chránit konstrukci střechy před zatečením srážkové vody. Zároveň by však měla propouštět páry zevnitř konstrukce. Parobrzdových fólie má být upevněna ze strany interiéru a zachycuje páry, které z něj unikají, aby nepronikly do tepelné izolace v konstrukci střechy a neznehodnotili ji.