Dokonalá kostra domu

Strukturou se pórobeton připomíná lidskou kost. Kromě pórovitosti si od ní půjčil i pevnost.

Pórobeton je snadné stavivo, má nižší objemovou hmotnost jako pálená cihla. Mnozí si proto myslí, že není dostatečně nosný. Není to však pravda. Vyrábí se ve více pevnostních třídách a není problém z něj postavit ani vícepatrový dům. Tento stavební materiál je navíc homogenní, tedy má stejné vlastnosti ve všech směrech. Proto se dají tvárnice bez nejmenší újmy na kvalitě do zdi zabudovat i „pootočené“. Nesníží se jejich odolnost v tlaku ani tepelný odpor. Stejná pevnost ve všech směrech v kombinaci s nízkou hmotností předurčují pórobeton i do oblastí se seismickou aktivitou. Unikátní struktura vzduchových pórů zajišťuje nejen výjimečné hodnoty tepelné, ale i zvukové izolace. Proto vás pórobeton nezklame na hlučném místě, ať už s frekventovanou dopravou, nebo průmyslovým parkem. Tvárnice navíc splní náročné parametry i na stavbu pasivních budov. A to nejen díky špičkovému tepelnému odporu, ale také z hlediska neprůvzdušnosti stěny.

Jaké jsou výhody a nevýhody pórobetonu?

Pórobeton je univerzální, vyrábí se z něj kompletní stavební systém využitelný od sklepa až po střechu, i na novostavby, i na rekonstrukce. Dá se s ním jednoduše pracovat, což zkracuje čas výstavby. Tvárnice mají vynikající tepelněizolační vlastnosti i bez přídavné izolace. Pórobeton vytváří zdravé vnitřní klima, neboť zajišťuje vyvážený poměr mezi teplotou a vlhkostí vzduchu. Je nehořlavý a jako mimořádně dobrý izolant se používá i na výstavbu protipožárních stěn. Za nevýhodu lze považovat křehkost, avšak tato vlastnost materiálu neubírá na kvalitě výstavby či pevnosti celkové stavby, neboť poškozená místa lze slepit nebo opravit lepicí maltou.

VÍCEPODLAŽNÍ-STAVBY-z-pórobetonu-700x336

V čem spočívá rozdíl mezi bílým a šedým?

Základ pro výrobu bílého pórobetonu je křemičitý písek, vápenec a voda, tedy čistě přírodní suroviny. Póry vznikají při výrobě přidáním hliníkového prášku. Hliník je použit ve velmi malém množství av materiálu se nachází jen v takové formě, jakou můžeme najít běžně v přírodě, například hlína. Jak křemičité plnivo do šedého pórobetonu se používá popílek ze spalování hnědého uhlí v elektrárenských a teplárenských kotlích. Vzhledem k tomu, že šedý pórobeton obsahuje popílek, má řádově 4- až 5-krát vyšší radiaci než bílý, ale stále je to v souladu s hygienickými předpisy. Šedý pórobeton má vyšší obsah vody než bílý, což způsobuje horší tepelně izolační vlastnosti. Navíc při jeho vysychání se objemově více mění. Bílý pórobeton má stálejší objem a při nižší hmotnosti vykazuje vyšší pevnost.

Dům-z-pórobetonu

Jaké jsou nejčastější chyby při realizaci?

Nejčastěji se nesprávně založí rohy a první řada stavby. I z tohoto důvodu existuje bezplatná služba realizována našimi mistry na založení rohů stavby. Po založení rohů je následná výstavba již jednoduchá. První řadu tvárnic se klade na vápenocementovou maltu. Je třeba dbát na vodorovnost ve všech směrech, zejména v napojení stěn.

Při jakých klimatických podmínkách se dá stavba realizovat? Musí se používat pouze malta od výrobce tvárnic nebo se může nahradit i jiným materiálem?

Stavbu lze realizovat při teplotě více než + 5 ° C a doporučuje se použít maltu od výrobce, která garantuje optimální vlastnosti na zdění z přesných tvárnic. Její plus je i krátký čas tvrdnutí, jednoduchá příprava a použití.