Dojmy a pojmy o stavebních materiálech

Ve stavební praxi se často setkáváme se záměnou pojmů. Může to být nevědomá, ale často i vědoma záměna (manipulace) se slovy, a to zejména při klamavé reklamě. Honosné názvy výrobků po jednoduché analýze jejich vzniku nebo původu často klesnou na úroveň všedního průměru. Jejich „výjimečnost“ ve skutečnosti nenabízí žádnou přidanou hodnotu a nezřídka se setkáváme se značným rozdílem mezi cenou výrobku a jeho užitnou hodnotou.

Pokud jsme se stali čerstvými investory a jdeme stavět vlastní dům, měli bychom být obeznámeni alespoň se základními názvy a funkcemi stavebních materiálů, případně i stavebních výrobků a to do té míry, aby nás při jejich koupi nikdo nepřekvapil a zejména neoslňoval.Každý dům stojí na nějakých základech, tak začneme právě od nich.

Beton tvárnice

To je výchozí materiál poměrně nové technologie budování základů. Už z povahy názvu vyplývá, že jde o kombinaci tvárnice a betonu, tedy tvárnice, do které se na místě stavby, respektive základu nalije beton.

IPA

Jednoduchý akronym, pod kterým se skrývá Izolační Pás Asfaltový.

Pórobeton

Pórovitý lehčený beton – materiál, který se používá k výrobě pórobetonových tvárnic různých značek s veselými názvy, které by mohly po analýze vyznít i jako fixované póry nebo které jsme mohli „přeložit“ jako thermo póry nebo dokonce teplé póry.

Euro okna

Proč právě eurookna? Vždyť ty se používají v celém civilizovaném světě. každý laik ví, že jde o dřevěná okna s izolačním dvoj, případně trojsklem. Ale každý laik už neví, že tato okna jsou vyrobeny z dřevěných profilů lepených ze tří vrstev, přičemž krajní vrstvy jsou uloženy tak , že působí proti sobě vyrovnanými silami, což zajišťuje stabilitu okna, respektive chrání okno před tvarovými deformacemi.

Plovoucí podlaha

Na první poslech bychom si mohli myslet, že to je podlaha, která v případě povodně plave. Tak to je velký omyl v cestě za hledáním pravdy. V minulosti se podlahy, nebo lépe řečeno podlahové materiály lepily na vhodný podklad. Změnou technologií se od lepení většiny podlahovin upustilo. V případě velkoplošných parket se tyto ukládají na geotextilní podložku, po které se mohou při rozměrových změnách způsobených vzdušnou vlhkostí pohybovat, a to i s nábytkem, který je na nich položen. A protože se pohybují, tak vlastně „plavou“ sem tam a znovu zpět. A proto se vžil pojem plovoucí podlaha.

Ytong-stavba-domu