Dobré okno šetří peníze

Koupit dobré okno je opravdovým oříškem. Správným výběrem zvýšíte komfort v bytě a výrazně snížíte náklady na topení. Zde je několik tipů.

Tepelněizolační vlastnosti okenních profilů určuje materiál a tloušťka profilu. Při plastovém okně se mluví také o počtu komor v průřezu rámu. Ne vždy platí, že čím větší počet komor, tím lepší je tepelná izolace. Rozhoduje i jejich šířka, tvar a uspořádání v konstrukci profilu.

1. Plast či hliník

Asi jako první volíte materiál. Z pocitového hlediska se rozhodujeme nejvíce mezi dřevěnými a plastovými okny, případně hliníkovými a jejich kombinacemi. Tyto materiály mají rozdílné fyzikální vlastnosti i vzhled.

Z hlediska rozměrů, proporcí, povrchové úpravy, způsobu otevírání dokážou dnes výrobci udělat okna na míru ze všech materiálů. Mnohem důležitější jsou jejich tepelnětechnické kvality, na které mají vliv tři základní faktory – profily, zasklení a způsob osazení.

2. Zasklení

Nejdůležitější technický parametr okna je součinitel prostupu tepla U, který napoví, kolik tepla unikne oknem. Norma stanovuje hodnotu U 1,2 W / (m2.K), doporučená hodnota jde až na 1,0. Čím nižší je hodnota U, tím více energie ušetříte. Při porovnávání U si dejte pozor, protože někteří výrobci ho uvádějí jen pro zasklení, ne pro celé okno s rámem.

Nejpoužívanější je dnes izolační dvojsklo – dvě neprodyšně spojené skleněné tabule, které jsou od sebe vzdáleny 12 až 16 mm. Hodnota U je kolem 3.W / (m2.K)
Tepelněizolační vlastnosti zlepšuje mezera vyplněná ušlechtilým plynem – argonem, kryptonem nebo xenonem.
Tepelněizolační vlastnosti zlepšuje i trojsklo a inovativní materiály distančních rámečků.

3. Okenní profily

Tepelněizolační vlastnosti okenních profilů určuje materiál a tloušťka profilu. Při plastovém okně se mluví také o počtu komor v průřezu rámu. Ne vždy platí, že čím větší počet komor, tím lepší je tepelná izolace. Rozhoduje i jejich šířka, tvar a uspořádání v konstrukci profilu. Optimálním variantou při šířce okenního profilu 70 mm je pětikomorový systém.

4. Montáž

Okno je dobré, jen pokud je dobře namontováno. Kritickým místem je styk okenního rámu a konstrukce stěny. Spára musí být zevnitř utěsněna paronepropustné, například expanzní páskou či fólií a zvenku uzavřená proti pronikání vody, ale propustná pro páru.

5. Větrání

Z hlediska průvzdušnosti jsou okna velmi těsné a nezaručují dostatečné přirozené větrání. Výrobci oken se s tím vyrovnávají více způsoby.

Nejjednodušší je mikroventilace – kličkou se uvolní okno a vzniká netěsnost mezi oknem a rámem.
Další způsob jsou větrací průduchy, klapky, drážky v rámu nebo v křídle.
Nejsofistikovanější větrací systémy umožňují výměnu vzduchu prostřednictvím větracích drážek na principu rozdílu tlaku vnitřního a vnějšího prostředí.