Deštník nad vstupem

Stejně jako například terasu, i vchod do domu je dobré ochránit před nápory větru či jiných živlů.

Tvary predvsadených nadvchodové konstrukcí jsou často velmi originální a ovlivní vzhled celého průčelí domu. Proto jejich sjednoťte s některým prvkem, například s tvarem střechy, římsy, oken. Materiálově a barevně je dobře držet se architektonického konceptu celého domu.

Lehké markýzy

Jsou řešeny jako různě tvarované závěsné konstrukce a není problém namontovat jejich nad vchod i dodatečně. Nosný rám markýzy je většinou kovový, připevněn na obvodovou nosnou stěnu. Pokud je konstrukce masivnější, měla by být podepřena ocelovými táhly upevněnými v místě stropní desky nebo podepřena sloupky. Všechny kotevní prvky musí být v nerezové úpravě. Na stíněný předvstupní prostor nebo hluboké a tmavé zádveří použijte markýzu s průsvitnou výplní. Aby z markýzy mohla bezproblémově odtékat dešťová voda, je dobré rovinu markýzy mírně naklonit.

vchodove-strisky-velka P26

Masivní deska nad vchodem

Tradiční konstrukce nadvchodové desky nebo markýzy je železobetonová, s konzolami vystupujícími z obvodové stěny nebo ze stropní konstrukce, která je součástí hrubé stavby. Masivnější desku nad vchodem, například z důvodu vytvoření architektonického akcentu průčelí, může tvořit i stropní deska předsazená před průčelí podepřená sloupy, případně zástěnou. Předsazením železobetonové desky, která má z tepelně-technického hlediska horší parametry než obvodová stěna, vznikne tepelný most, který je třeba eliminovat. Řešením je například obalení desky tepelně izolačním materiálem s následnou povrchovou úpravou nebo desku odsadit od fasády prostřednictvím konzolového nosníku. Tím se zajistí přerušení nežádoucího tepelného mostu. Horní povrch markýzy a nadvchodové desky musí být chráněn hydroizolací a oplechovaný, případně pokrytý skládanou krytinou na dřevěném roštu.

hotove_vyrobky_56

Komfortnější řešení

Kombinace nadvchodové desky nebo markýzy s jednostrannou nebo oboustrannou zástěnou je další vhodná možnost. Vytvoří se tak závětří, které účinněji chrání předvstupní prostor před rozmary počasí. Zástěna může být prefabrikovaná, s různou povrchovou úpravou, kovová s plastovou výplní, dřevěná, cihlová, záleží na charakteru domu a markýzy. Působení předvstupního prostoru ve velké míře ovlivní i zeleň. Může prorůstat přes lehkou zástěnu až k markýze. Kombinace vysoké a nízké zeleně účinně přispěje ke snížení negativních účinků větru před vchodem.