Na co dát pozor při rekonstrukci komína?

Nejčastějšími důvody na rekonstrukci komína jsou tyto situace: pokud komín nesplňuje požadavky na bezpečnost, špatný tah komína, nástavba domu, případně výměna starého kotle za nový / přechod na jiný druh paliva. Mimo jiné k rekonstrukci může vést i špatná stabilita komínového tělesa, základů, pohybů budovy, erozní vlivy v nadstřešní části a rozpad konstrukce.

Odborník určí stupeň jeho poškození a navrhne vám vhodný způsob rekonstrukce. Samozřejmě, takovým způsobem, aby se zamezilo použití vzájemně nekompatibilních prvků. V současnosti se upřednostňuje používání kompletních komínových systémů od jednoho výrobce. Odpadá tak riziko, že jednotlivé prvky budou nekompatibilní. A to bývá velký problém právě při částečné rekonstrukci komínů. Jednotlivé části komínového systému třeba vybírat na základě několika faktorů. Výběr závisí také na druhu topného zařízení, výšky komínového tělesa a podobně.

Co je tedy potřeba vybavit na rekonstrukci komína? Majitelé rodinných domů se často ptají, zda je třeba ohlásit rekonstrukci komína stavebnímu úřadu. Pokud nemáte rodinný dům v památkově chráněné oblasti a pokud neděláte rekonstrukci komína v rámci generální opravy staršího domu, nic dopředu nahlašovat nemusíte.

Tuto problematiku řeší zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu známý jako stavební zákon. Práce bez nutnosti ohlášení stavebnímu úřadu definuje stavební zákon v § 139b odst. 15. udržovacího pracemi, při kterých není třeba ani ohlášení (běžné udržovací práce), jsou zejména: b) opravy a výměna nepodstatných stavebních konstrukcí, zejména vnitřních příček, omítek, obkladů stěn, podlah a dlažby, komínů, oken, dveří a schodišťových zábradlí …

Pozor: Jestliže komín opravováno v rámci generální opravy staršího domu, tehdy je třeba vybavit si stavební povolení a komín podléhá i kolaudaci.

Při zakoupení by vám výrobce nebo prodejce měli dát komínový štítek, který je velmi důležitý. Je na něm uvedena norma, podle níž je komín vyroben, průměr komína, informace o jeho odolnosti atd. Komínový štítek bude nutné předkládat reviznímu technikovi, takže jej pečlivě uschovejte.

Každá oprava komína se po rekonstrukci musí dát odsouhlasit. Po dokončení renovace, připojení topného zařízení a po všech stavebních / technických úpravách v souvislosti s komínem je třeba přezkoušení komína revizním technikem. Teprve pak vám vystaví potřebný doklad. Jde o potvrzení o přezkoušení komína, které se vydává kvůli kontrole a předkládá se na požádání obci nebo orgánu provádějícímu státní požární dozor (např. Při pojistné události).

Pokud máte potvrzení o přezkoušení, komín se i pak musí udržovat v dobrém technickém stavu a musí být zajištěna jeho pravidelná kontrola a čištění. Za dobrý stav komína, jeho pravidelné čištění a revize, podle vyhlášky č. 401/2007 Sb. Ministerstva vnitra ČR, odpovídá majitel, resp. provozovatel budovy.