Co s hypotékou v případě ztráty práce, nemoci nebo rozvodu?

Splácíte úvěr na bydlení a nečekaně jste přišli o práci, onemocněli jste nebo se rozvádíte?

Hypoteční úvěr se splácí desítky let, proto je vhodné pojistit si ho. Nikdy nevíte, jaké budou v budoucnu vaše příjmy, zdraví nebo rodinná situace. Pojištění úvěru vám dočasně pomůže i při delší nemoci či při ztrátě zaměstnání.

Ztráta práce a PN

Nečekaně jste se ocitli bez práce nebo na lůžku? Dejte si pozor, abyste neudělali chybu, která vás může připravit o peníze z pojištění.

Pokud vám hrozí odchod z práce z organizačních důvodů, nikdy nepodepisujte dohodu se zaměstnavatelem! Tato forma ukončení zaměstnání totiž patří mezi výluky z pojištění úvěru. Peníze z pojištění dostanete pouze v případě, bude-li v dohodě uvedeno, že je to z organizačních důvodů nebo pokud zaměstnavatel porušil pracovní zmluvu.Peníze z pojištění z důvodu ztráty zaměstnání si můžete nárokovat až po uplynutí 90 dnů od sjednání pojištění. Navíc, nezaměstnaný musíte být alespoň 60 dnů, aby vám pojišťovna uznala pojistnou událost. U pojištění PN je čekací lhůta 30 dnů.
Pojistné podmínky a obsah pojistného krytí si prostudujte ještě před podepsáním smlouvy. Měly by obsahovat minimálně krytí úmrtí, trvalé invalidity a PN. Dražší balíčky pojištění obsahují i ​​krytí ztráty zaměstnání. Levná pojistka nemusí být ta nejvhodnější.
V rámci pojištění pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je pojistné krytí omezeno maximálně na 12 úvěrových splátek z jedné pojistné události. Během celé doby pojištění vám pojišťovna v případě ztráty práce či nemoci může proplatit až 36 měsíčních splátek, tedy pojistné si můžete uplatnit i vícekrát.

417172-top_foto1-yguf9

Rozvod

Téměř 40 procent manželství končí rozvodem. Pokud jste se i vy ocitly v této situaci a hypotéku jste získali během manželství, obvykle je v bezpodílovém spoluvlastnictví a za její splácení budete zodpovědní oba i po rozvodu. Jak to vyřešit?

Zkuste se před rozvodem dohodnout, na koho úvěr projde, a nenechat břemeno splácení na obou partnerech.
Pokud se neumíte dohodnout, situaci byste měli řešit s pomocí mediátora nebo právníka a získat rozhodnutí o vyrovnání společného jmění. Tam by mělo být jasně napsáno, kdo je povinen hypotéku splácet.
Banka může, ale také nemusí souhlasit s vypuštěním jednoho z manželů z úvěrového vztahu. Nesouhlasí většinou tehdy, když jeden z partnerů nemá dostatečnou bonitu na splácení. Pokud plánujete ve splácení hypotéky pokračovat, měli byste si najít spoludlužníka (rodičů či sourozenců), abyste mohli na sebe převzít úvěr. Nemovitost můžete i prodat a hypotéku vyplatit.
dědictví

FRP5f5fa6_profimedia_0160904611

Jaké máte možnosti, když zdědíte nesplacenou hypotéku?

V první řadě si zjistěte, zda byl úvěr pojištěn pro případ smrti a zda měl dlužník i spoludlužníka. Pokud ano, máte o starost méně, protože úvěr splatí buď pojišťovna nebo spoludlužník.
Pokud zemřelý měl úvěr sám a neměl ho pojištěný, bude ho muset splácet dědic po ukončení dědického řízení. Máte možnost dluh odmítnout, ale v tom případě přijdete o dědictví. Pokud to uděláte, už nemůžete zdědit ani případné úspory či jiné nemovitosti zesnulého. Další z možností je převzít dluh a snažit se prodat nemovitost is úvěrem.
Pokud se taková smutná událost stane ve vaší rodině, okamžitě kontaktujte banku. Vyhnete se upomínky za nesplácení úvěru a banka zároveň pozastaví úročení a poplatky při hypotečním úvěru až do ukončení dědického řízení .