Co byste měli vědět před koupí bazénu

Pokud uvažujete o vlastním zapuštěném bazénu, měli byste dobře zvážit jednotlivé možnosti i vaše osobní preference.

Velikost

Asi dvě třetiny bazénů, které se v současnosti realizují, mají menší rozměry (do 8 × 4 m). Pokud si chcete v bazénu i zaplavat, máte dvě možnosti – bazén můžete doplnit protiproudem, při použití kterého nezáleží na velikosti bazénu, nebo si můžete nechat postavit opravdu velký bazén se šířkou 3 až 4 ma délce minimálně 12 m.

Tvar

Tvarové možnosti se odvíjejí od materiálu. Pokud se rozhodnete například pro železobetonový bazén, může mít prakticky jakýkoliv tvar. Stále více se však upřednostňuje klasický obdélníkový tvar, který využívá maximum prostoru a zároveň se dá nejlépe překrýt či zastřešit.

Hloubka

Na dovádění ve vodě i plavání vám plně postačí hloubka 1,2 m, která je zároveň bezpečnější i pro děti. Při hlubších bazénech se zbytečně ohřívá a udržuje vodní masa, kterou v podstatě vůbec nepotřebujete.

Vstup

Základním řešením je vstupní žebřík, který se však většinou používá již pouze ve veřejných bazénech. Prakticky u všech soukromých bazénech se vstup řeší pomocí schodiště, které může být vnější (vystupuje z tvaru bazénu) nebo vnitřní (je umístěno uvnitř bazénu). Venkovní schodiště je méně nákladné a lze při něm využít celou plochu bazénu. V poslední době je stále oblíbenější vnitřní schodiště. Zmenšuje sice prostor na plavání, ale pokud je umístěno v rohu bazénu, dá se ve zbývající části pohodlně plavat po celé délce.

Překrytí versus zastřešení

Překrytí snižuje odpařování vody, pomáhá udržovat její teplotu, chrání bazén před nečistotami a může sloužit i jako ochrana proti pádu. Základním řešením je letní bublinková fólie s ručním navíjením, která ale neplní bezpečnostní funkci. Lamelové překrytí, které se umisťuje na okraj bazénu nebo se zabuduje přímo do něj (lamely se navinout během dvou až tří minut), je estetičtější a zároveň bezpečnostní – testuje se na zatížení dospělou osobou. Pokud máte v blízkosti bazénu více vegetace (stromy, keře), vyplatí se investovat do zastřešení, které ho dokonale ochrání před nečistotami, pomůže ohřívat vodu v něm a plní i bezpečnostní funkci. V poslední době jsou oblíbené zejména nízké modely, které jezdí na kolečkách.

Umístění

Místo, kde má bazén stát, by měl navštívit kvalifikovaný specialista. Zohlednit je třeba typ pozemku, prostředí, bezpečnost, způsob využití a priority investora. Nejvhodnější je slunné místo v dostatečné vzdálenosti od vegetace.

Okolí

Bazén by se měl dát pohodlně obejít, umístění u zdi nebo v rohu tedy není ideální. Kolem celého bazénu by měl být volný prostor s minimální šířkou 50 cm, ideálně 1 m. Na jedné až dvou stranách (v místě, kde se do něj vchází) by se tato plocha měla rozšířit na terasu se šířkou 2, ideálně 2,5 až 3 m na pohodlné umístění lehátek a sezení. Z hlediska údržby bazénu není praktické, pokud se za jeho okraji nachází trávník.

Bezpečnost

Prvky ochrany proti pádu do vody se dělí na aktivní a pasivní. Pod aktivními rozumíme ty, které přímo zabrání pádu (certifikované zastřešení, lamelové překrytí), pod pasivními zase zařízení, které ohlásí případný pád, například různé druhy alarmů. Nejvhodnější je kombinace obou prvků. Pozor však na výrobky, které se tváří jako bezpečnostní, ale ve skutečnosti nejsou. Od výrobce, respektive dodavatele si vždy ptejte certifikát.

Materiál

Bazénová konstrukce může být vyrobena z různých materiálů – plast, laminát, nerez ocel nebo železobeton. Plastové modely jsou sice nejlevnější, mají ale nižší životnost. Ostatní typy se spojují s vyšší cenou, jejich životnost je však prakticky neomezená, zejména v případě železobetonových konstrukcí. Pozornost je třeba věnovat i jejich povrchové úpravě.

Zpevněné plochy

Abyste předešli nehodám, vybírejte povrch s protiskluzovou úpravou. Daný produkt si v prodejně vyzkoušejte – povrch vzorku namočte a přejděte po něm rukou. Ideální však je vyzkoušet si ho na větší ploše, například na předváděcí ploše u prodejce bazénů. Kromě klasické dlažby jsou populární i plochy ze dřeva, respektive z jeho imitací. Při výběru mějte na paměti, že dřevo vyžaduje pravidelnou údržbu povrchu pomocí impregnací a nátěrů.

Filtrace

Při filtrací si můžete vybrat mezi pískovou filtrací a filtrační jednotkou bez potrubních rozvodů. Obě varianty, pokud jsou správně navrženy, vám zajistí požadovanou kvalitu bazénové vody. Výhodou filtračních jednotek nebo panelů je snadná a rychlá instalace a fakt, že nepotřebují žádné potrubní rozvody ani prostupy do bazénových stěn, které by v budoucnu mohly být příčinou úniku vody.

Ohřev vody

Luxusem dnes není bazén s ohřevem vody, ale bez něj. Pokud ho totiž bazén nemá, lze jej v našich podmínkách využívat jen několik týdnů v roce. Na prodloužení koupací sezóny je bazén s ohřevem prakticky nevyhnutelný. Nejjednodušší instalaci a nejmenší pořizovací náklady s sebou přináší elektrický ohřev, jeho provoz se však prodraží. Pokud je k dispozici napojení na plyn, nabízí se možnost ohřevu vody přes výměník. Stále oblíbený je solární ohřev, přestože favoritem posledních let jsou tepelná čerpadla, které dosahují optimální výkon od teploty 15 ° C.

Povrchová úprava bazénu

Zvláštní pozornost je třeba věnovat nejen materiálu, ale také jeho povrchu, který je v trvalém kontaktu s bazénovou vodou – může zdrsnit, vyblednout, případně se mechanicky poškodit. Výhodou bazénů (většinou železobetonových) s linerem, tedy výstelkou z PVC, je, že ji lze na rozdíl od laminátových a plastových konstrukcí po 15 či 20 letech jednoduše během jednoho dne vyměnit a získat tak nový bazén.