Co byste měli vědět o taškové střeše

Taškové střechy patří v našich končinách ke klasice ai dnes jsou u rodinných domů nejčastější volbou. Při výběru a montáži byste přitom měli mít na paměti několik důležitých detailů.

V správném sklonu

Taškové krytiny se obvykle používají na střechy se sklonem od 20 do 45 ° tak, aby voda mohla volně stékat do okapového systému. Některé typy dovolují pokrýt i střechy se sklonem již od 12 ° nebo až do 60 °, podmínkou však je dodržet montáž doporučenou výrobcem – podkladové bednění, izolaci, montážní konstrukci a přichycení tašek. Sklon střechy totiž ovlivňuje takzvanou presiakavosť krytiny – čím strmější je střecha, tím méně vody se dostane pod tašky a opačně. Presákavost krytiny se však dá snížit i způsobem montáže. Dalším důvodem pro dodržení sklonu je stabilita krytiny.

Pálená vs. betonová

Obě tyto krytiny patří mezi středně těžké až těžké (o hmotnosti 40 – 80 kg / m 2), obě výborně odolávají i extrémním klimatickým podmínkám a nabízejí širokou škálu typů, tvarů, barev i povrchových úprav na střechy v různých stylech. Při obou deklarují výrobci stálost barvy i tvaru a vysokou mechanickou odolnost, ze které vyplývá životnost 50 až 100 let. Není proto výjimkou až 30-letá záruka výrobce. Rozhodnout se tedy musíte podle vkusu a konkrétní nabídky, při které byste měli ovlivňovat nejen vzhled a cenu, ale i komplexnost doplňkového sortimentu.

Betonová taška se pro svou nízkou nasákavost a vysokou mrazuvzdornost hodí i do klimaticky náročnějších podmínek. Má vysokou pevnost, takže lépe odolává mechanickému tlaku, například při pohybu osoby na střeše. K výhodám pálené tašky patří vysoký tepelný odpor a zároveň schopnost propouštět vodní páry. Povrchová úprava engoba (tenký povlak z přírodní keramické směsi) rozšiřuje barevné možnosti této krytiny, glazura navíc tašky i zpevňuje a chrání (glazovaná krytina má nižší nasákavost a větší mrazuvzdornost).

Při plánování střechy byste si měli promyslet i to, jaké prostupy na ní budou – například střešní okna, vikýře, komín, sluneční kolektory … Všechny prvky třeba rozvrhnout tak, aby si vzájemně nepřekážely a aby byla střecha i na pohled pěkně poskládaná.

K výhodám betonové krytiny patří neprosákavost. To znamená, že díky minimální nasákavosti povrch krytiny zcela odvádí srážkovou vodu, která se tak nedostane do pórů v materiálu. Neprosákavost tedy zajistí, že hmotnost tašek a tím i celková hmotnost střechy zůstávají stejné. Díky nepresiakavosti se také dlouhodobě zachovávají původní technické parametry krytiny, která se nedrolí ani v důsledku cyklů mrznutí vody a tání.

Povrch betonových tašek se obvykle ošetřuje dvěma ochrannými vrstvami ve stejném barevném odstínu, jaký má jejich základní hmota. Tyto vrstvy zabezpečí ochranu proti znečištění a nepříznivým vlivům chemikálií v ovzduší, čímž oddálí začátek růstu organických nečistot.

Vhodná montáž

Krytina chrání ostatní části střešního pláště a prostor pod střechou před působením povětrnostních vlivů – zejména vody, vlhkosti a větru. Není to však úplně dokonalá ochrana, proto je důležité, zejména v případě obytných podkroví, aby byla pod krytinou pojistná hydroizolace (vhodný typ paropropustné, tedy difuzní střešní fólie) a kvalitní podkladové bednění. Střešní fólie včetně doplňků, těsnicích pásek zda přechodových manžet jsou dnes obvyklou součástí střešního kompletu. Pro upevnění krytiny slouží montážní konstrukce – v případě tašek je to většinou rošt. Při montáži je přitom důležité dodržet technologický postup daný výrobcem krytiny.

Pozor na styky a prostupy

U šikmých střech jsou důležité klempířské konstrukce při styku krytiny s prostupujícími prvky, například kolem komína, vikýře nebo střešního okna, a také správné uložení krytiny v jejich okolí. Důsledkem neodborných klempířských prací totiž bývá zatékání a poruchy střechy. Na některé menší prostupy, jako jsou antény, kanalizační odvětrání zda připojení solárního kolektoru, naleznete v sortimentu výrobců krytiny speciální přechodové tašky.

Pod taškami třeba větrat

Do prostoru pod střešní krytinou se dostává vlhkost jednak z interiéru, přestupem přes vrstvy střešního pláště, jednak odpařením srážkové vody, která pronikla přes střešní krytinu. Aby vlhkost nezpůsobila v konstrukci střechy škody, třeba ji odvětrat – na to slouží větrací tašky, které se umísťují pod hřebenem a zároveň nad okapovým systémem tak, aby komínový efekt zajistil proudění vzduchu pod krytinou. Důležité přitom je, aby větrání každé pole mezi krokvemi. Mřížka umístěná před otvorem větrací tašky umožňuje volné proudění vzduchu a zároveň brání vniknutí hmyzu a ptáků pod krytinu.

Nejen základní tašky

Dobrý výrobce střešní krytiny nabízí i vše potřebné pro její montáž a bezproblémové fungování střechy. Pomocí příslušenství se zajistí přichycení krytiny, ukončení v oblasti okapu, vytvoření hřebene, úžlabí či štítu, řešení přechodů, odvětrání střešního pláště a prosvětlení podstřeší. K nabídce patří také prvky na ochranu před větrem a sněhem i na bezpečný pohyb po střeše. Od dodavatele krytiny byste měli dostat nejen komplexní střešní systém, ale v případě potřeby i odborné poradenství.

Proč použít masivní střechu
Střechy na domech nejvíce zatěžují teplotní výkyvy. Půdní byty a kanceláře tak trpí přehříváním v letních měsících a vytvořit celoroční pohodu bez klimatizace je téměř nemožné. Masivní střecha má vysokou schopnost akumulovat teplo i chlad, proto k těmto výkyvům teplot nedochází.