Čistírny jsou in, které se vyplatí víc?

Trend recyklace zasáhl i odpadní vody. V ČR je přibližně 50 procent rodinných domů neodkanalizovaných. Pokud máte dům v lokalitě, kde není a ani se nechystá odkanalizování, máte na výběr dvě řešení.

Vodotěsnou žumpu s atestem o nepropustnosti a smluvním vztahem o likvidaci jejího obsahu. Nebo domovní čistírna odpadních vod. Které z nich je ohleduplnější k životnímu prostředí, netřeba zdůraznit. Které je však rentabilnější?

Trochu MATEMATIKY

Počáteční investice do žumpy je zhruba o 800 eur nižší než do čistírny. Rozdíl je však v provozních nákladech. Obsah žumpy třeba pravidelně odčerpat. Jeho odvoz vás ročně může vyjít i na 500 eur. V lepším případě skončí odpad v komunální čistírně, v horším na poli. Vyčištěná voda z domovní čistírny může klidně ústit do potoka, dešťové kanalizace, případně vsaku. Vedlejší produkt čištění, aktivní kal, jehož je za rok přibližně 1 krychlový metr, můžete využít v okrasné zahradě jako hnojivo. Cena kvalitní domovní čistírny se pohybuje kolem 1 300 eur, ale její další provozní náklady jsou nízké. Spotřebovaná elektřina vychází ročně na 50 eur. Jednoduchý přepočet tedy říká, že provoz domovní čistírny se ve srovnání se žumpou stává po dvou letech šetřící investicí.

image.php

PRAKTICKÉ RADY

– Navzdory bezzápachové a nehlučné provozu se doporučuje čistírna situovat nejméně 10 metrů od domu.
– Čistírna by měla být konstruována tak, aby se případná oprava dala realizovat bez jejího vybrání ze země.
– Pokud doma provozujete vířivou vanu, třeba na to upozornit ještě před koupí . Prodejce individuálně posoudí, jaký typ čistírny potřebujete.
– Tato zařízení jsou citlivé na chlorové čisticí prostředky. Pokud je to možné, zřekněte se jich.
– Do kvalifikovaného servisu byste měli investovat jednou ročně.