Čím zateplit fasádu?

Kontaktní systém zateplení představuje tradiční řešení, pomocí kterého lze vytvořit souvislou tepelněizolační vrstvu bez vzniku tepelných mostů. Výhodou tohoto systému je i cena, protože je méně nákladný než odvětraná forma, av neposlední řadě variabilita řešení povrchové úpravy – na výběr máte různé druhy finálních omítek s různou strukturou a barevností. Jaký materiál je vhodné použít av čem se jednotlivá řešení liší?

Minerální vlna

Minerální vlna je izolační materiál, který sestává z anorganických vláken přírodního nebo syntetického původu. Dělí se na kamennou a skelnou vlnu.

Kamenná vlna

Mezi hlavní suroviny používané k výrobě minerální kamenné (čedičové) vlny patří čedič, diabas, další vyvřelé horniny a vysokopecní struska. K nosným výhodám materiálu patří velká pevnost, požární odolnost a schopnost propouštět vodní páry. Na fasády lze použít v kontaktních i odvětraných systémech, přičemž všechny desky z kamenné vlny jsou hydrofobizované, a tedy odolné proti krátkodobé vlhkosti. Zpravidla se používají ve výšce 30 cm nad zemí, protože v níže položených místech by se měl používat materiál dlouhodobě odolný proti vodě – extrudovaný nebo perimetrický polystyren. V případě, že kamenná vlna při montáži na fasádu zmokne, ve většině případů postačí nechat izolaci dostatečně vyschnout a následně nanést další vrstvy zateplovacího systému, které ji ochrání před srážkami i vzdušnou vlhkostí.

zatepleni-fasady-1

 

Orientace vláken

Většina tepelněizolačních desek se vyrábí s podélnou orientací vláken (např. ISOVER TF PROFI), díky které dosahují lepší tepelněizolační vlastnosti a vyšší odolnost proti protažení kotvy (rozpěrky). Izolace s takto orientovanými vlákny se využívá v kontaktních i odvětrávaných systémech. Kolmé vlákna (např. ISOVER NF333) se ve srovnání s podélnými vyznačují výrazně vyšší pevností v tahu (až osminásobně). Z tohoto důvodu se používají výhradně v případě kontaktního systému – při celoplošném lepení na stěnu (strop) nebo při použití keramického obkladu. Díky celoplošnému lepení jsou desky s kolmo orientovanými vlákny méně náročné na mechanické kotvení.

zateplenie4-615x415

Skelná vlna

Izolace ze skelné vlny se vyrábí z písku a až 80% recyklovaného skla, díky čemuž snižuje se dosah odpadového skla na životní prostředí. Mezi hlavní výhody skelné vlny patří výborné tepelně i akustickoizolačné vlastnosti a nehořlavost. K dalším plusem materiálu patří i schopnost komprimace (až pětinásobná), která se využívá především v případě kotoučů měkké izolace. Ty se využívají například na zateplení podkroví a do fasádních systémů nejsou velmi vhodné. V případě odvětraných fasádních systémů se používají desky s vyšší objemovou hmotností, při kontaktem zateplení se skelná vlna standardně nepoužívá.

11-1401793116
Výhody minerální vlny

– Tepelněizolační vlastnosti
– požární ochrana – ve srovnání s EPS při jejím použití neplatí žádné výškové omezení
– nízký difúzní odpor – dobrá propustnost vodních par
– akustické vlastnosti – pohlcuje zvuk
– pevnost při fasádních kamenných vlnách – jsou několikanásobně pevnější než měkké skleněné vaty, dají se jednoduše omítat i obkládat
– ekologická a hygienická nezávadnost

Polystyren

Další možností při zateplení fasády kontaktním způsobem jsou tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu . V nabídce najdete expandovaný, expandovaný perimetrický a extrudovaný polystyren, které se vzájemně liší vlastnostmi i použitím.

Pěnový expandovaný polystyren

Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí vypěňováním pevných perel speňovateľného polystyrenu působením syté vodní páry do bloků, které se následně řežou na jednotlivé desky. Během tohoto procesu se zvětší objem jednotlivých perel 20- až 50-násobně a uvnitř každé z nich se vytvoří velmi jemná buněčná struktura. EPS obsahuje až 98% vzduchu a je charakteristický svou bílou barvou. Mezi jeho hlavní výhody patří lehkost, dobré mechanické parametry a cenová dostupnost. Na fasádách se používá pouze při kontaktním zateplení od výšky 30 cm od země do výšky, kterou povolují aktuálně platné požární předpisy ( více v samostatném článku ), nebo v rámci sendvičového zdiva. Své počáteční izolační vlastnosti si zachovává po celou dobu životnosti.
Stále populárnější je polystyren s přídavkem grafitu, díky kterému získává materiál až o 20% lepší tepelněizolační vlastnosti, přičemž si zachová všechny ostatní parametry. Tento druh polystyrenu je charakteristický svou šedou barvou.

DeocSIDING-obklad-fasady-ukazka-RD1-02

Pěnový expandovaný perimetrický polystyren

Podobně jako klasický expandovaný polystyren vzniká i perimetrický zpěňován perel speňovateľného polystyrenu, v tomto případě ale do forem. Tato technologie umožňuje intenzivnější svaření perel, díky čemuž je dosaženo nižší nasákavost než při běžném bílém či šedém EPS. Tyto izolační desky se používají na zateplení soklů a spodní stavby.

Pěnový extrudovaný polystyren

Na výrobu extrudovaného polystyrenu (XPS) se používá podobná surovina jako na EPS, rozdílný je ale způsob vypěňování – XPS se vyrábí tzv. vytlačením, tedy vytlačováním. Mezi nosné výhody patří vysoká pevnost a minimální nasákavost. Na fasádách se extrudovaný polystyren používá k izolaci soklu, hlubokých podzemních stěn, překladů a tepelných mostů. Podobně jako u EPS je možné do materiálu přidat grafit a tím zvýšit jeho tepelněizolační vlastnosti.

 

Výhody polystyrenu

– Tepelněizolační vlastnosti – zejména v případě nových grafitových materiálů
– mechanické vlastnosti
– snadná aplikace
– minimální hmotnost
– nízká nasákavost
– v současnosti dostupný pouze v samozhášivé provedení – zvýšená požární bezpečnost
– ekologická a zdravotní nezávadnost
– dobrý poměr cena / výkon

Kombinovaný izolant

V portfoliu společnosti Isover najdete i speciální grafitový izolant z pěnového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken Isover Twinner . Tato kombinace využívá nejlepší vlastnosti obou izolantů – výbornou tepelněizolační schopnost grafitového polystyrenu a zvýšenou požární odolnost i výborné zvukověizolační vlastnosti minerální vlny.