Chyby, které mohou stát vaši střechu život

O zateplení šikmé střechy je známo, že ho může úspěšně zvládnout i šikovný laik, když má dostatek znalostí a odbornou radu a pomoc. Může to však dopadnout i velmi špatně, pokud nedodržuje několik zásadních pravidel.

1. Správná tloušťka izolace

Jednou z chyb, kterou mistři při zateplování šikmé střechy dělají, je příliš tenká nebo nesouvislá izolace. Donedávna se střechy běžně izolovali jen mezi krokvemi, dnes jsou však zapotřebí alespoň 2 vrstvy tepelné izolace v celkové tloušťce nejméně 26 cm.

2. Správné uložení izolace

Pro tepelnou izolaci šikmé střechy se na trhu nejčastěji využívají pružné materiály, jakými jsou produkty z minerální vlny, které se díky vláknité struktuře přizpůsobují nerovnostem ve střešní konstrukci a dokonale vyplňují mezikrokevního prostor. Při ukládání je třeba dbát na to, aby nevznikly mezery mezi izolací a krokvemi, které by následně vytvořili tepelné mosty. Pokud vám záleží na zdravé klimatu v interiéru, můžete využít ekologickou izolaci s technologií ECOSE vyrobenou z přírodních materiálů bez formaldehydu, fenolů a umělých barviv. Minerální izolace Unifit s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi nehoří, dýchá a pohlcuje hluk.

3. Parozábrana z interiéru

Izolace ze strany interiéru musí být překryta parotěsnou zábranou. Právě nesprávné zabudování parobrzdových fólie do konstrukce bývá častým nedostatkem při zateplování. Když je parozábrana narušena na více než 5% plochy, vpouští do střechy příliš mnoho vlhkosti a přestává být účinnou. Nedoporučuje se ani nahrazování parozábran levnými stavebními fóliemi, které způsobují degradaci funkčnosti zateplení.

4. Nedovolte vlhkosti proniknout do izolace

Pro střechu je vlhkost nebezpečná, její proniknutí třeba zabránit vhodnými a kvalitními fóliemi a účinným těsněním ve formě pásek a tmelů. Na napojení parobrzdových fólie na zdivo se používají těsnící pásky po celém obvodu šikmé střechy i na vzájemných stycích. Používají se k tomu speciální lepicí pásky, na kterých se nevyplatí šetřit.Nekvalitní pásky propustí do střechy vlhkost a po pár letech izolace postupně ztrácí své vlastnosti.

5. Nepleťte si pojistnou hydroizolační fólii s parozábranou

Někdy si mistři fólie zamění, je to pro střechu fatální chyba. Pojistná hydroizolační fólie, nazývaná také difúzní membrána, má být umístěna nahoře, pod střešní krytinou a jejím úkolem je chránit konstrukci střechy před zatečením srážkové vody. Zároveň by však měla propouštět páry zevnitř konstrukce. Parobrzdová fólie má být upevněna ze strany interiéru a zachycuje páry, které z něj unikají, aby nepronikly do tepelné izolace v konstrukci střechy a neznehodnotili ji.

pr_knauf_02