Chyby, které děláte při topení v krbu

Když si chcete ve zdraví užít praskající ohýnek a míhající se plamínky ohně, vyhýbejte se tímto začátečnickým chybám.

Nedáváte pravidelně kontrolovat komín

Pro správné fungování krbu nebo pece je nezbytný čistý komín. Proč? Při spalování dřeva, uhlí nebo jiného paliva vznikají extrémně hořlavé saze, které se usazují na stěnách komína. Jejich vyhoření je nejčastější příčinou požáru. Proto je důležité pravidelné čištění komína v intervalech, které závisí na výkonu připojeného spotřebiče a druhu paliva.
Pokud máte krb, který používáte na „náladové“ topení, musíte ho nechat čistit každé čtyři měsíce.

Přikládáte příliš mnoho paliva

Poskakující plameny a praskající oheň vytvářejí nádhernou romantickou kulisu. S přikládáním polínek do ohně to však netřeba přehánět.
Příjemnou atmosféru získáte tehdy, pokud budete používat přiměřené množství dřeva. Zbytečným přetápěním totiž jen neúnosně zvyšujete teplotu v místnosti. Dřevo hoří příliš rychle, takže vzniklé teplo uniká do komína a vy stejně rychle přicházíte o své zásoby na celou zimu.

Používáte mokré dřevo

Správné třeba topit vysušeným dřevem. Čím více vlhkosti dřevo obsahuje, tím více energie se spotřebuje nejprve na jeho vysušení. Na topení třeba používat dřevo s obsahem vlhkosti pod 20%. Odpovídá to zhruba dvěma rokům schnutí.
Topit můžete tvrdým i měkkým dřevem, rozdíl je v množství, které spotřebujete. Měkké dřevo totiž hoří rychleji, a to svádí k častějšímu přikládání. Jednoduchým ukazatelem správného topení je téměř neviditelný kouř z komína.

Používáte na podpálení novinový papír

Včerejší noviny jsou k ničemu, tak proč je nepoužít podruhé – na topení? Používání papíru na rozkládání ohně však není vhodné ze dvou důvodů. Hořením tiskařské barvy vznikají škodlivé látky, které zbytečně otravují ovzduší. A zadruhé – papír hoří příliš rychle, vzniká z něj mnoho popela, přičemž oheň se ani nestačí rozhořet.
Místo něj používejte pevný podpalovač.

Rychle zavíráte komínovou klapku

Dřevo nehoří stále stejně, proto musíte vědět regulovat přívod vzduchu do ohniště i odvod spalin do komína. Nejjednodušší to dosáhnete otevřením komínové klapky, která zlepšuje tah komína. Pokud s ní nedokážete pracovat, dřevo kouří, hoří rychle a vy nevyužijete energii, která vzniká.
Nejvíce vzduchu potřebuje dřevo v první fázi, po zapálení, kdy plamen hoří tmavě žlutá. V druhé fázi dochází ke zplyňování a dřevo hoří svítivým plamenem. Primární přívod vzduchu můžete uzavřít, sekundární, který odvádí spaliny do komína nechte otevřený.
V poslední fázi hoření není viditelný plamen, žhavé uhlíky vydávají teplo. Tehdy můžete zavřít všechny přívody vzduchu. Pokud klapku zavřete před dohořením ohně, kouř se bude nenápadně šířit ve vašem interiéru.

Zapomínáte na hasicí přístroj

Hasicí přístroj je něco, co zjistíte, že potřebujete až tehdy, když je pozdě. Není to žádný designový kousek, takže chápeme, že ho nechcete vystavovat na odiv. Mějte ho však vždy po ruce, pro případ nouze. Lze ho nikdy nebudete muset použít, ale pravidelně kontrolujte jeho funkčnost.

2826561