Churavá plochá střecha již nemusí být noční můrou

Nejčastěji jsou problémové starší ploché střechy s kritickým stavem hydroizolace, která je již Prestar, z nevyhovujícího materiálu nebo je nekvalitně udělaná. Tyto nedostatky jsou již dnes překonány a dají se spolehlivě renovovat.

Většina majitelů zatékajících plochých střech hledá záchranu ve vybudování šikmé střechy . Je to finančně nákladné a nepotřebné. Plochá střecha se dá spolehlivě opravit a při použití těch nejkvalitnějších materiálů to bude vždy levnější než budovat nízký krov s levnou krytinou .

Největší bolestí ploché střechy je, pokud není vyspádovaná. I minimální spád zajistí, že voda odteče do střešního žlabu. Pokud však spádování chybí, na střeše vznikají louže, v nich se koncentruje oxid siřičitý, který narušuje především starší asfaltové krytiny a střecha začne zatékat. Mnozí tento problém řešily tak, že na promočenou střechu nalepili další vrstvu lepenky která zabránila vypařování vlhkosti. Na střeše se vyvárali bubny a za krátký čas protékala znovu.

Asfaltu odzvonilo

Krytina z asfaltových hmot se při opravě plochých střech dnes už nepoužívá nebo jen ojediněle. Asfalt je sice výborný materiál, avšak ne na ploché střechy, kde rozdíly teplot v létě a zimě mohou být i více než 50 ° C. Asfaltový pás v létě doslova teče a v zimě naopak křehne – dochází tak k postupné degradaci a vzniku problémů s těsností. Nedokonale pozinkované plechy časem korodují a nastavená hydroizolace se odlupuje … Tyto problémy však moderní materiály nepostihují . Vhodnější jsou nové modifikované asfaltové pásy a nejspolehlivější je použití fólií z měkčeného PVC, které jsou odolné i proti kyselinám. Podmínkou zhotovení opravy novou povlakovou hydroizolací je pevný podklad – aby neměl příliš velké praskliny a netvořily se na něm louže, tedy byl vyspádovaný. Původní povlakovou krytinu z asfaltových hmot lze zřídka použít jako podklad nového povlaku. Problémem jsou zejména staré pásy známé jako IPA s nasákavou vložkou. Obtíže způsobují i velké tloušťky lepenky, která se postupně natavovali při opravách na původní krytinu. Některé střechy nesou 3 až 9 cm původní povlakové krytiny.

Pokud se sondou zjistí, že vlhkost při zatékání střechy pronikla všemi jejími vrstvami, je nutná výměna všech porušených vrstev, nejen hydroizolační. Tehdy je nutné zhotovit nový střešní plášť s parozábranou, tepelnou izolací a hydroizolací. Samozřejmě se nesmí zapomenout na spádování střechy, jestliže jí chybí.

Problémové detaily

Ploché střechy mají nejčastěji poruchy v místech styku s obvodovou stěnou, ukončení povlakové krytiny při okapech, či v místech prostupů potrubí. Původní kovové klempířské výrobky na střeše se nedaly spojit s krytinou, protože roztažnost kovu je jiná než roztažnost asfaltu. Spoj asfaltové lepenky s klempířským plechem byl časem narušen a tam vznikaly další místa poruch. Výrobci asfaltových krytin doporučují řešit detaily spojů klempířských výrobků s asfaltovou krytinou ukončením krytiny pod klempířským oplechováním. Takové řešení vyžaduje vybudovat v rozích spády, což značně prodražuje rekonstrukci a v mnoha případech je nerealizovatelné. Průchodnější je použít technologii plastových fólií s poplastovaným plechy., Která spočívá ve vytvoření dokonalého spoje díky spolupůsobení oplechování s povlakovou krytinou. Celá plocha střechy je pak prakticky neporušitelná vnějšími vlivy a měla by spolehlivě Suzie desítky let. Při opravě ploché střechy plastovou fólií může původní kovové oplechování na střeše ponechat. Sklep se jen drážky a klempířské prvky se překryjí novými, poplastováním.

PVC fólie však lze při rekonstrukci použít pouze tehdy, pokud se dají dobře mechanicky ukotvit do nosného podkladu. Při starších objektech je podklad často málo únosný, tvoří ho škvárové násypy uzavřené cementovým potěrem nebo betonovou mazaninou. Může se tedy stát, že kotvení nebude spolehlivé a nezvládne namáhání sáním větru. Dojde k uvolnění kotvících prvků a poškození hydroizolace. V takových případech je třeba použít modifikované asfaltové pásy, hydroizolační stěrku nebo PUR pěnu.