Bydlete levněji

Provoz v rodinném domě může být stejně náročná, tak úsporná. Záleží na tom, jakou zdatnou stavbu jste si postavili a zda zbytečně neplýtváte energií.

Velký stavební boom poznamenal mnoha stavebníků i neuváženými kroky, jejichž důsledky jsou nuceni řešit, pokud chtějí ušetřit na letní dovolenou. Příkladem jsou nejen nadměrně velké domy se spoustou málo využívaného prostoru, který zbytečně vytápějí, ale i uspěchaná stavba na nedořešená detaily či šetření na kvalitě materiálu. Samostatnou kapitolou jsou domy postavené před několika desítkami let, ba ještě starší. Pokud byste chtěli zrenovovat kterýkoliv z nich s cílem hlavně ekonomičtější provozu, potřebujete k němu přistoupit s individuálním respektem. Platí to zejména pro staré domy, které se stavěly se spoustou netěsností, z difuzně otevřených materiálů a konstrukcí. Přesto, že každý rodinný dům má svá specifika, nabízíme malý souhrn možností, které vám pomohou rozhodnout se a netrápit svou peněženku.

Zkontrolujte si detaily stavby

Než se pustíte do akce šetření pomocí stavebních úprav, promyslete si všechny detaily navzdory svépomocné práci se poraďte s odborníkem. Ne vše je vždy tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Měli byste celou stavbu podrobit analýze, abyste neudělali zbytečnou chybu nebo zbytečně nepredražili renovaci. Ještě před energeticky efektivním řešením se ujistěte, že stavba netrpí vlhkostí ani nežádoucím statickým poškozením. Rozmyslete si, kolik chcete do úprav investovat a zda si její rozsah naplánujete do více etap. Pamatujte na to, že úsporné řešení stavby neznamená jen jednu úpravu, ale jde o souhrn několika opatření.

Pokud dům trpí vlhkostí či statickou poruchou, tyto problémy musíte vyřešit jako prvořadé. Určitě neobcházejte odborníků, laické domněnky se vám nevyplatí.

Pokud vám skutečně záleží na efektivním řešení, dejte si vypracovat projekt na komplexní, energeticky úspornou obnovu s cílem snížit měrnou spotřebu energie na vytápění. z Projděte si všechny kritické detaily, které způsobují problém s únikem tepla, průvanem, pocitem chladu. Izolační opatření jsou skutečně účinné, pokud zabráníte tepelným mostem a netěsnostem.

V neposlední řadě se zamyslete i nad individuálním přístupem k energii v domácnosti: nepřetápíme místnosti nad optimální stupeň teploty? Vytápíte stejně intenzivní, i když jste mimo domácnosti nebo teplotu snížíte na úsporný režim? Používáte hodně spotřebičů a často?

Úspora tepla souvisí se stavbou

Velký zateplovací boom jste určitě postřehli. Je to první pomoc, která nejen sníží únik tepla z interiéru během zimy a chladu během léta, ale ochrání i konstrukci před klimatickými výkyvy. Jen si připomeňte pár faktů.

Ještě před zateplováním vyměňte stará okna bez izolačního zasklení za moderní. Některé mohou být pevně osazeny – ušetříte. Osaďte jejich bezespárově, co nejtěsněji k izolační vrstvě, nejlépe do ní – pomocí doplňkové konstrukce, a rám s ostěním překryjte také tepelnou izolací.

Izolační opatření byste měli realizovat ještě před obnovou topného systému. Potřeba tepla bude určitě nižší a kotel bude potřebovat zřetelně nižší výkon.

Sokl stavby zateplete až po základovou spáru. Použijte materiál odolávající vlhkosti. Pokud máte suterén, záleží na tom, jestli ho vytápíte, nebo ne. Vytápěný suterén si bude žádat mnohem složitější přístup, protože je nutné řešit podlahu i obvodové stěny. Pokud nepotřebujete suterén vytápět, nezapomeňte zateplit strop.

Kdybyste se chtěli rovnat novodobým, energeticky efektivním stavbám, budete dle konkrétního výpočtu potřebovat alespoň 30 cm tepelné izolace. Podle potřeby se často volí i pomocná konstrukce z tepelně optimalizovaných nosníků. Je to však velmi individuální záležitost – určitě ZATEPLUJTE obvodové konstrukce minimálně 12 cm izolací. z Před zateplením střechy si zkontrolujte funkčnost jednotlivých vrstev. Do tloušťky se vám vyplatí investovat i pro letní vedra. Pokud si nejste jisti technickým stavem střechy, oslovte odborníka. Sami si můžete špatný stav střechy všimnout například i po sněžení. Chyby střechy identifikují rozpuštěné fleky sněhové pokrývky.

Tepelnou izolací musíte obalit všechny vystupující konstrukce včetně balkónových desek.

Opatření, jako jsou izolační výplně stropů suterénu či stropu nejvrchnějšího podlaží, jsou od ostatních prací nezávislé a můžete je udělat kdykoliv.

Při chybějící podlaze v starých domech položte pod novou podlahu adekvátní tloušťku tepelné izolace odolné proti vlhkosti. Pokud podlahu máte, ale tloušťka tepelné izolace je velmi malá nebo žádná, v součinnosti s dveřními a okenními otvory investujte do hrubšího zaizolování. Samozřejmě, pokud je to technicky možné.

620

Cesta za vzduchotěsností

Velký vliv na úsporu má i vzduchotěsnost. Bez snahy o ni bude celkový úspěch izolačních opatření pochybný. Zvláště při sanaci starých domů je mnohem obtížnější řešit vzduchotěsnost, jak realizovat tepelnou izolaci. Problémy se vyskytnou nejen při výměně oken a vstupních dveří, ale i při napojení jednotlivých stavebních částí z různých materiálů.

Nepleťte si pojem „dýchání“ konstrukcí a pojem vzduchotěsnosti. Je velmi důležité, aby byly konstrukce paropropustné, a tedy „dýchali“, ale vzduchotěsné. Podobným termínem, jako je vzduchotěsnost, je i požadavek na větrotěsnost obvodového pláště.

Výměna vzduchu ve stavbě nesmí podléhat aktuálnímu stavu počasí, abyste například zabránili vzniku průvanu při výrazných povětrnostních podmínkách.

I okna musí splňovat požadavek na těsnost. Potřeba čerstvého vzduchu se neřeší netěsnostmi, ale otevřením okna nebo v nízkoenergetickém domě pomocí řízené větrací jednotky.

Špatně utěsněné místa laicky odhalíte například obyčejným nastavením ruce s pocitem průvanu či pomocí plamene svíčky.

Plochy se utěsňují na vnitřní straně předmětné stavební části. U zděných staveb připadají v úvahu omítky, při lehkých konstrukcích se používají OSB desky, PE fólie nebo speciální vyztužené stavební lepenky. Všechny spoje musíte přetěsnit.

Všechny prostupující prvky přes obvodový plášť je rovněž nutné přetěsnit. Nezapomeňte ani na zásuvky. V lehkých konstrukcích se zvykne budovat mezi vzduchotěsnou vrstvou a vnitřním pláštěm předstěna pro vedení instalací hrubá 6 cm. V zděných stěnách se zásuvky zatěsní maltou či sádrou.

Pokud ještě dodatečně zjistíte netěsnosti, místa musíte přelepit nebo zalít těsnicí hmotou.

33

Větrejte obezřetně

Přestože zajištění stavby proti průniku větru je nedílnou součástí úspěchu, vzduch musíte v domě pravidelně vyměňovat. Jinak byste museli řešit problém hromadění vlhkosti a narušení kvality interiérového vzduchu. Možnosti jsou dvě: buď budete větrat pravidelně, čímž však snížíte efektivitu zateplení stavby a teplo vám bude větráním unikat, nebo si instalujete systém řízeného větrání. Zajistí vám přísun čerstvého vzduchu a odvětrá použit spolu s nadměrnou vlhkostí. Vyplatí se investovat do centrální topné a větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. Tyto technické řešení sanované stavby však doporučujeme konzultovat s odborníky na TZB, stejně jako celkový sanační zásah v souvislosti s individualitou každé stavby. Vyhnete se dodatečným opravám a předražení.