BIOCEMENT – je to materiál budoucnosti?

Přívlastkem bio se dnes hrdí mnoho produktů, nejčastěji jsou to potraviny nebo oděvy. Být bio je prostě in. V oblasti stavebních materiálů se stal horkou novinkou biocement.Pod tímto názvem se však ukrývá několik významů.

Živý beton

Biocement je označení pro produkt, který vznikl neobvyklým spojením cementu s živými mikroorganismy. Inovativní alternativní metoda spočívá v použití mikroorganismů, které se přirozeně vyskytují pod povrchem půdy a mají vliv na zlepšení technických vlastností cementu.Ureolytické bakterie ovlivňují rychlost srážení uhličitanu vápenatého, čímž se zlepšuje pevnost betonu, snižuje se jeho propustnost a použita výztuž nepodléhá rychle korozi. Materiál má velkou budoucnost, protože dokáže zabránit chátrání běžných staveb jakož i významných kulturních památek. Beton je nejpoužívanějším stavebním materiálem, ale jeho nevýhodou je poréznost. Právě přidáním bakterií do cementu se tento nedostatek odstraní. Navíc bakterie mají samoregenerační schopnosti, takže drobné trhlinky a poškození v betonu se dokáží „zahojit“ díky neustále probíhajícím chemickým reakcím v jejich metabolismu.

„Recyklovaný“ cement

Při výrobě cementu se vyprodukuje množství emisí CO2. Lidé, kterým není lhostejný osud planety Země se snažili eliminovat nepříznivý dopad výroby cementu na životní prostředí a přišli na úžasnou myšlenku: využít vedlejší produkty z výroby biopaliv, které by jinak neměly využití . Jedná se především o organickou sloučeninu lignin. Přidáváním ligninu do obyčejného cementu vzniká silnější a ekologický beton a sníží se množství emisí.

Stavební prvek

Názvem biocement se označují také speciální tvárnice určené na výstavbu nízkoenergetických rodinných domů. jsou vyrobeny z přírodního materiálu – dřevní štěpky a cementu. Obal tvárnice tvoří štěpka a cement představuje výplň. Výrobek je navíc opatřen izolační vrstvou z polystyrenu. Výsledkem této nezvyklé kombinace je velmi pevná a nenasákavá tvárnice, která dům dostatečně tepelně izoluje bez nutnosti dodatečného zateplování. tvárnice jsou lehké, odolné vůči vodě, mrazu a ohni. Jednoduše se dají tvarově a velikostně přizpůsobit řezáním přímo na stavbě. Kromě tvárnic se stejnou technologií vyrábějí překlady, stropní prvky, nosníky.

TSo5QGNkUqhdpFOsg8AYoxEVLApaSvMN