Bezpečná elektřina v bytě

Nároky současných spotřebičů na připojení jsou jiné než v minulosti. Splní jejich a komfort bytu zvýší moderní elektroinstalace.

Zásuvkové okruhy ve starších bytech jsou často poddimenzované, jističe či pojistky vypadávají. To vše je pádný důvod pro výměnu vedení, které kdysi nebylo konstruováno tak, aby sneslo současnou zátěž. Chcete-li zjistit v jakém stavu je elektroinstalace ve vaší domácnosti i to, zda splňuje požadavky norem, obraťte se na revizního technika . Ten udělá odbornou prohlídku, zkoušky a zjistí případné nedostatky a poradí, jak je odstranit.

Při nové výstavbě musí projektová dokumentace zohlednit stávající předpisy a požadavky. Kvůli bezpečnosti musí návrh a realizaci elektroinstalace realizovat jen odborně způsobilé osoby – projektanti technických zřízení staveb elektroinstalatéři a revizní technik. Při dimenzování nové elektroinstalace třeba mít na paměti příkon bytu – množství elektrické energie, které můžete v dané chvíli využívat. Liší se od toho, zda budete mít v bytě jen osvětlení a zásuvky, nebo i ohřev vody, vaření či elektrické vytápění.

004

Zásuvek není nikdy dost

S lustrem uprostřed pokoje a dvěma zásuvkami v ní si už dnes nevystačíte. Abyste nemuseli běhat s prodlužovacími šňůrami naplánujte si zásuvek více, is dostatečnou rezervou. Počet zásuvkových obvodů závisí na velikosti bytu a od vašich nároků. Na jednom okruhu může být zapojeno maximálně 10 zásuvek. Ideální je v každé místnosti jeden zásuvkový obvod, ve větších a v kuchyni i více.

Například pračka, lednička potřebují samotné okruhy. V obývacím pokoji či pracovně věnujte pozornost i zásuvkám datovým a televizním.
Podobně je to i se světelnými obvody. V místnostech nesvítíme jen přímým centrálním světlem, ale doplňkovými osvětlujeme různé části prostoru.

elektroinstalace_brno_DSC00174-1024x768
Nejnovější technologie přinášejí inteligentní instalaci, kde si vypínače zapamatují, které svítidlo a kdy zapnout. Také umožňují nastavit úroveň osvětlení a vytvořit náladu, jakou právě chcete: při stolování více světla, při odpočinku méně. Některé prvky, například stmívače si zapamatují poslední nastavenou hodnotu a při dalším zapnutí se rozsvítí tak, jak byly naposledy nastaveny.
Zásuvkové obvody ve vlhkém prostředí, ale i světelné obvody, musí mít proudový chránič, který je v případě potřeby vypne. Další ochranný prvek by měl být řidič přepětí. Ochrání elektroinstalaci a především elektronické přístroje před velkým přepětím, například z blesku, který udeří do hromosvodu domu.

7665-4216-20150323-130031

Rozvody i bez bourání

Ve většině starších domácností najdete hliníkové vodiče a bakelitové elektroinstalační krabice. Hliníkové vodiče ve vnitřních rozvodech jsou dnes zakázány. Mohou se používat takové materiály, které v případě požáru nešíří oheň. Například měděné kabely, které při stejné tloušťce dokážou zdvojnásobit kapacitu původních rozvodů.
Samozřejmost je, že elektrické vedení by mělo být schované v drážkách pod stěrkou, což je komplikované najme v panelovém bytě. Zde můžete vést elektrickou kabeláž i na povrchu v lištách. Zvažte však, jestli vám to nebude vadit z estetického hlediska.

Druhá možnost je vést vedení za sádrokartonovým podhledem, sádrokartonovou příčkou, v podlahových lištách či pod plovoucí podlahou, které se vytvoří právě pro tento účel. Takovými řešeními si však zmenšíte obytný prostor.
V cihlových stavbách se zasekávání kabelů do drážek využívá nejvíce, je to však velmi hlučné, prašné a bydlení v bytě za těchto podmínek je nepříjemné. Abyste si ušetřili tolik sekání, můžete využít trasy původního vedení, které zjistíte pomocí detekčního přístroje. S výměnou rozvodu třeba vyměnit i jističová skříň, která je instalována ve stěně u vstupních dveří nebo namontována na ní.

elektroinstalace-v-byte-bytovy-rozvadec-pripojeni-kuchynskych_DSC_0226

Máte elektroměr umístění v bytě či v domě?
Dodavatelé elektriky jejich vyžadují umístit na veřejně přístupném místě. V případě bytů například na společné chodbě.