Aktivní hromosvod

Blesk dokáže napáchat velké škody. Rozumný hospodář ví, že se nevyplatí spoléhat na štěstí, ale musí svůj majetek chránit. Účinným prostředkem na ochranu před bleskem je hromosvod. Na většině rodinných domů jsou instalovány klasické hromosvody, které pasivně přijímají blesky. Aktivní hromosvod jejich aktivní přitahuje.

Krásný, ale nebezpečný

Blesk patří k nejkrásnějším a zároveň nejnebezpečnějším úkazem na obloze. Existují různé typy blesků, které probíhají uvnitř mraků či mezi mraky navzájem. K nejnebezpečnějším patří ty, ke kterým dochází mezi mraky a povrchem země. Jejich délka může být až několik kilometrů. Obrovská elektrická jiskra, která vzniká v důsledku setkání opačně polarizovaných nábojů je viditelná několik sekund a dosahuje teploty až 33 000 ° C.

Domů v bezpečí

K ochraně před bleskem je třeba myslet již při projektování domu. Přímý úder blesku ohrožuje lidi i majetek a může způsobit smrt, požár, poškodit elektrické zařízení v domě. Nejrozšířenější formou ochrany před úderem blesku jsou vodivé překážky – klasické hromosvody Franklinová typu. Pasivní svedou blesk do zemnící soustavy. Jsou zhotoveny z různých materiálů, například pozinkované oceli či mědi, slitin hlinku nebo nerezové oceli.

Aktivita, která se cení

Aktivní hromosvod nečeká na blesky, které do něj udeří, ale aktivně jim vychází vstříc. Je to totiž zařízení se zachycovačem, který vysílá směrem k obloze výboj a tím dokáže ovlivnit nebo změnit dráhu blesku. V jímači se nacházejí elektrody uzavřeny v nerezovém pouzdru, které je umístěném na kovové tyči. Integrovaný senzor v jímači během bouřky měří hodnotu elektrického pole a pokud překročí nastavenou hodnotu uvede do činnosti impulsní zařízení pro včasnou emisi výboje. Zachycovač je vybaven dvěma svody z odolného a vysokovodivého materiálu. Ty pokračují až do zemnící soustavy, kde bezpečně odvedou blesk.

Jen pověřená osoba

Hromosvod může instalovat pouze oprávněná osoba v souladu s platnou normou. Aktivní bleskosvod se umísťuje tak, aby převyšoval střechu domu alespoň o dva metry. Objektu poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti a je vhodný i při členitějších střechách. Nezasahuje do střešní krytiny ani fasády a jeho provoz je bezúdržbový. Nezapomínejte však na pravidelné revize, což je v případě aktivního hromosvodu jednou za tři roky.

19324-537395-2_Schranka-12