7 kroků k plynové přípojce

Informace o procesu připojení k plynárenské distribuční síti pro rodinné domy

1. Žádost o připojení

Vyplníte žádost o připojení a spolu s přílohami ji zašlete ve dvou exemplářích poštou nebo ji osobně odevzdáte na kontaktních místech SPP – distribuce as.

2. Smlouva o připojení

V případě, že souhlasíte s návrhem smlouvy o připojení, podepíšete zaslány návrhy smlouvy o připojení a doručíte je do 30 dnů od převzetí na adresu, která bude uvedena v průvodním dopise. Po doručenípodpísaných návrhů smlouvy o připojení vám SPP – distribuce, as, zašle jeden originál uzavřené smlouvy o připojení a fakturu na úhradu poplatku za připojení.

7772151_720

3. Projektová dokumentace

Po obdržení podepsané smlouvy o připojení si v dalším kroku zajistíte vypracování projektové dokumentace připojovacího plynovodu (plynové přípojky) a odběrného plynového zařízení (kotel, sporák atd.). Projektovou dokumentaci připojovacího plynovodu pak předložíte vy, váš projektant, případně váš budoucí zhotovitel připojovacího plynovodu na vyjádření SPP – distribuce, as

31102008387

4. Realizace výstavby

Po doručení vyjádření k projektové dokumentaci si vyhledáte zhotovitele najdete na www.spp-distribucia.sk), jehož prostřednictvím zrealizujete výstavbu připojovacího plynovodu, jakož i odběrného plynového zařízení.
Před realizací výstavby požádáte vy nebo váš zhotovitel společnost SPP – distribuce, as, o vytyčení stávajícího distribučního plynovodu a po ukončení výstavby o kontrolu realizace výstavby připojovacího plynovodu. Pokud je výsledek kontroly vyhovující, předložíte vy nebo váš zhotovitel technickou dokumentaci připojovacího plynovodu do příslušné podatelny nebo na kontaktní místa naší společnosti.

5. Žádost o realizaci připojení

Po předání technické dokumentace připojovacího plynovodu a zrealizování odběrného plynového zařízení předložíte na kontaktní místa naší společnosti vyplněnou žádost o realizaci připojení a montáž měřidla. Přílohou žádosti bude kopie zprávy o odborné prohlídce a zkoušce odběrného plynového zařízení, ne starší než 5 měsíců.

6. Smlouva o dodávce plynu

V tomto kroku si vyberete dodavatele plynu a uzavřete s ním smlouvu o dodávce plynu, a to minimálně 30 dní před požadovaným začátkem odběru plynu. Váš dodavatel plynu požádá společnost SPP – distribuce, as, o přidělení distribuční kapacity do vašeho odběrného místa.

7. Montáž měřidla

SPP – distribuce, as, vám po splnění všech technických a obchodních podmínek uvedených ve smlouvě o připojení zajistí montáž měřidla.

37-p1010051

Slovník základních plynárenských pojmů

• Připojovací plynovod (plynová přípojka) – zařízení určené k připojení odběrného plynového zařízení na distribuční plynovod. Začíná se připojením na distribuční plynovod a končí se hlavním uzávěrem plynu.

• Odběrné plynové zařízení (SPS) – zařízení určené k odběru plynu v rodinném domě. Jde o vnější a vnitřní rozvody plynu od hlavního uzávěru plynu až po plynové spotřebiče.

• Domovní regulační sestava / skříňka – se skládá z typizované skříňky, hlavního uzávěru plynu, regulátoru tlaku plynu, měřidla zemního plynu a ostatních montážních komponentů. Skříňka bývá umístěna obvykle v oplocení na hranici veřejného prostranství a soukromého pozemku žadatele a je přístupná z veřejného prostranství.

• Distribuční plynovod – uliční rozvod plynu, který slouží k distribuci plynu.